Skærmbillede 2022-04-15 kl. 22.14.57
Skærmbillede 2022-04-15 kl. 23.19.25
Skærmbillede 2022-04-15 kl. 23.20.12
Skærmbillede 2022-04-15 kl. 23.18.27
Skærmbillede 2022-04-15 kl. 22.07.01
Skærmbillede 2022-04-15 kl. 21.56.25

Hvis du vil erhverve dig et buejagttegn, skal du ha et gyldigt  jagttegn.


Det obligatoriske buejagtkursus

Buejagtkurserne afholdes af buejagt foreningen.

Kurset afvikles over en hel dag med teori og praksis.

Den teoretiske del tager udgangspunkt i FADBs online lærebog.

Den praktiske del består af skud til bukkeskiven fra buejagtprøven, på jagt relaterede afstande,samt skud fra skydestige,skydetårn og fra jorden.

Buejagtprøven består af:

1)

En skriftlig prøve.

Den skriftlige prøve består af 20 spørgsmål hvoraf 18 skal besvares korrekt.

Den skriftlige prøve skal bestås for at man kan gå op til den praktiske prøve.

2)

En praktisk prøve.

Til den praktiske prøve skal man ramme 5 af 6 bukkeskiver i hjerte-/lunge-området, som er svagt afmærket på bukken. Bukkene er tegnet i naturlig størrelse og er placeret på jagt relevante afstande. 1 Styk på 20-25 meter. 3 Styk på 15-20 meter. 2 Styk på 10-15 meter.

Den praktiske prøve skal bestås med den buetype,(langbue-Recurvebue-compoundbue) man vil benytte på jagt.

Ønsker man at gå på jagt med flere buetyper skal der aflægges en skyde prøve for hver buetype.


Det er Naturstyrelsen, der administrerer buejagttegnet, men de enkelte klubbers instruktører,

der afholder buejagttegnskurserne.

Inden kurset, læses " lærebogen om Buejagt i Danmark"

medbring endvidere jagttegn og  indskudt bue.

Bukkeskiven til prøven.